ชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

แหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอออร์แกนิกที่นำภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาปรับใช้ เฉดสีที่เกิดจากการย้อมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ แล้วนำไปผ่านกระบวนการหมักโคลนจนมีความนุ่มนวล เป็นเอกลักษณ์ การย้อมผ้ายังเชื่อมโยงไปสู่การจัดการดินและน้ำบนวิถีที่เรียบง่าย

Share
ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ

ถิ่นฐานของชาวลาวเวียงจันทน์ที่ตั้งบ้านเรือนตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ หากยังสืบทอดภูมิปัญญาอันโดดเด่นของการทอผ้า ซิ่นตีนจกย้อมครั่งจนเป็นที่มาของชื่อ “ลาวครั่ง” และยังคงรักษาอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาเอาไว้อย่างเหนียวแน่น

Share
ชุมชนดอนคา

ชุมชนวิถีเกษตร ที่รวมตัวเป็นกลุ่มการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ และวิถีชุมชน ซึ่งบางส่วนเป็นชาวไทยทรงดำ ยังทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน สวมชุดผ้าสีดำแขนกระบอก กระดุมเงิน ปักขอบผ้าด้วยมือ มีผ้าเสี่ยวพาดไหล่เป็นเอกลักษณ์...

Share
ชุมชนบ้านหนองแข้

เวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ชาวหนองแข้รักษาหนอนไหมพันธุ์แท้เอาไว้เพื่อทอเป็นผืนให้เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งยายทุ้มยายไท้ สองพี่น้องยากจนบรรจงทอเพื่อสวมใส่ไปรับเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี เรื่องราวอันน่าปลื้มปีติได้เกิดขึ้น และดำเนินต่อมาอีกสามชั่วรุ่น

Share
ชุมชนบ้านโคกเมือง

ปราสาทเขาพนมรุ้งอยู่เหนือขึ้นไป ถัดลงมาคือ ปราสาทเมืองต่ำ ชาวบ้านโคกเมืองได้ค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในหมู่หิน อันเป็นผลงานของคนเมื่อพันปีก่อนเพื่อสักการะองค์ศิวะเจ้า จากหน้าบัน โคปุระ บัวแปดกลีบ สู่บารายใหญ่ จนพบความงามที่เลื่อนไหลมาสู่ผืนไหม

Share