ชุมชนบางขาม

ชุมชนเกษตรริมสายน้ำโบราณที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำลพบุรี และเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญครั้งอาณาจักรละโว้ ลำน้ำและท้องทุ่งตอนเหนือของเมืองลพบุรี ได้รับการขนานนามว่าเป็นอู่ข่าวอู่น้ำ เพราะความอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวและปลา จวบจนถึงปัจจุบัน ที่จะพาคุณล่องไปตามสายน้ำไปตามเส้นทางแห่งอดีต

Share
ชุมชนบ้านไม้รูด

จุดบรรจบระหว่างความอุดมสมบูรณ์จากป่าดิบชื้นแห่งเทือกเขาบรรทัด กับเวิ้งทะเลภาคตะวันออก เกิดขึ้น ณ ชุมชนประมงเล็ก ๆ ผู้เชี่ยวชาญประมงชายฝั่ง รังสรรค์เมนูประจำท้องถิ่นที่เรียบง่ายแต่ถึงรส ถึงเครื่อง

Share
ชุมชนดอยวาวี

สายหมอกห่มคลุมขุนดอยอันเป็นแหล่งปลูกเมี่ยงโบราณมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์เม็งราย ม้าต่างลำเลียงเมี่ยงเป็นเพียงตำนานที่เลือนหาย หากต้นชาป่าอายุร่วมพันปีเหล่านี้ยังคงอยู่จวบจนชาวจีนกองพล 93 เข้ามาตั้งถิ่นฐาน และเริ่มต้นทำชาคุณภาพดีเยี่ยมที่แม้แต่เจ้าตำรับยังยอมรับ

Share
ชุมชนน้ำมวบ

คลังอาหารพื้นบ้านแห่งล้านนาตะวันออก ปรากฏในรูปของชุมชนกลางที่ราบเล็ก ๆ ในวงล้อมของทิวเขาหลวงพระบาง ไม่เพียงทุ่งข้าวเหลืองอร่ามต้นหน้าหนาว หากฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนไปจะมาพร้อมกับรสชาติ จากหน่อไม้ไผ่หวาน น้ำปู จนถึงมะแขว่น พริกลาบ

Share
ชุมชนบ้านแหลม

การเรียนรู้อันไม่รู้จบในศาสตร์แห่งอาหารเกิดขึ้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการโขลกน้ำพริกแกงใต้สารพัด เทพแห่งการ สร้างสรรค์อาหารท้องถิ่น ผู้รู้จริงในเรื่องของรสชาติ และคนประมงผู้เคี่ยวกรำแห่งทะเลท่าศาลา มารวมอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแห่งนี้

Share