ชุมชนแม่สาด

ชุมชนเล็ก ๆ ในที่ราบเชิงเขาริมห้วยแม่สาด แม่กรณ์ เปลี่ยนเรื่องยาก ๆ ของการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีมาสู่สวนผักอินทรีย์ได้ผลผลิตคุณภาพดีกินเองในชุมชน และเป็นที่ต้องการในตลาดออร์แกนิก สุดท้ายไม่ใช่แค่ผักสะอาด หากยังเป็นการรักษาขุนน้ำ

Share
ชุมชนบ้านผาบ่อง

ชุมชนไตเก่าแก่ที่มีวิถีแบบกึ่งเมือง ริมทางหลวง 108 ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 4 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ที่งดงามของนาข้าวโอบล้อมด้วยเทือกดอย และสายหมอก บรรยากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล พร้อมที่พักแบบรีสอร์ตชุมชนติดชายทุ่ง

Share