Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac. Nam consectetur velit et erat fermentum aliquet. In laoreet, sem sit amet faucibus pulvinar, purus tellus tincidunt ex, vel blandit nibh dui sit amet justo.

Recent Posts

ชุมชนบ้านแหลม
ชุมชนคีรีวงกต

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9

จ.ยะลา

สัมผัสน้ำตกใหญ่สุดปลายด้ามขวาน น้ำตกฮาละซะห์ สายน้ำใสราวกับแก้ว แผ่ตัวลงมาราวม่านผาสูงร่วมร้อยเมตร ในป่าดิบชื้นแท้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา ที่ชุกชุมด้วยสัตว์ป่าที่ทิ้งร่องรอยไว้รอบแหล่งดินโป่ง นกเงือกหลายชนิด และ “ย่านดาโอ๊ะ” หรือใบไม้สีทอง ไม้เฉพาะถิ่นแห่งเดียวในโลก

จุฬาภรณ์พัฒนา9-1
จุฬาภรณ์พัฒนา9-2
จุฬาภรณ์พัฒนา9-3

โปรแกรมท่องเที่ยว

2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
10:00 น. พบกันที่ สะพานแขวน บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดที่ 1 ชมธรรมชาติริมลำธาร เล่นน้ำตก
12:00 น. อาหารเที่ยง
13:00 น. เดินป่าชมน้ำตกฮาลาซะห์ เล่นน้ำ ดูนกเงือก
16:00 น. ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
17:00 น. อาหารเย็น
18:00 น. กลับเข้าที่พัก
วันที่สอง
06:00 น. ชมทะเลหมอกโยนตัวเหนือป่าฝน ณ เขาหินโยก
09:00 น. อาหารเช้า
10:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 2 ท่าน

2-3 ท่าน ท่านละ 1,500 บาท
4-10 ท่าน ท่านละ 1,300 บาท
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,100 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

จุฬาภรณ์พัฒนา9-vc1
จุฬาภรณ์พัฒนา9-vc3
จุฬาภรณ์พัฒนา9-vc2
จุฬาภรณ์พัฒนา9-vc4

ที่พัก

จุฬาภรณ์พัฒนา9-ที่พัก1
จุฬาภรณ์พัฒนา9-ที่พัก2
จุฬาภรณ์พัฒนา9-ที่พัก4
จุฬาภรณ์พัฒนา9-ที่พัก3
จุฬาภรณ์พัฒนา9-ที่พัก5

อาหารในชุมชน

จุฬาภรณ์พัฒนา9-อาหาร1
จุฬาภรณ์พัฒนา9-อาหาร2
จุฬาภรณ์พัฒนา9-อาหาร3
จุฬาภรณ์พัฒนา9-อาหาร4

ติดต่อชุมชน
คุณหงษ์ โทร. 086-2841889

Hello Local

Leave a reply