Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac. Nam consectetur velit et erat fermentum aliquet. In laoreet, sem sit amet faucibus pulvinar, purus tellus tincidunt ex, vel blandit nibh dui sit amet justo.

Recent Posts

ชุมชนบ้านแหลม
ชุมชนคีรีวงกต

ชุมชนบ้านแหลม

ชุมชนบ้านแหลม

จ.นครศรีธรรมราช

เที่ยวชุมชนบ้านแหลม เป็นชุมชนมุสลิมเล็ก ๆ ในอําเภอท่าศาลา ที่ผู้คนน่ารัก ใจดี และมักพูดเสมอว่า “บ้านแหลม…ที่นี่ ไม่มีอะไร” มีแค่ ป่าชายเลนเขียวชอุ่มที่ขึ้นเบียดกันแน่นเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตา มีแค่ อ่าวทองคํา ที่พื้นทะเลเป็นโคลนบริสุทธิ์อุดมด้วยแร่ธาตุนานา มีแค่ อาหารทะเลทั่ว ๆ ไป ที่จับได้เต็มอวนทุกวัน มีแค่ วิถีชีวิตพื้นบ้านที่ต่างกันไป อย่างชาวประมง หัตถกรรมทอใบลาน กลุ่มทําเครื่องแกง บ้านเลี้ยงนกนางแอ่น มีแค่ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ที่ช่วยกันปลูกป่าชายเลนมาหลายปี นี่คือทั้งหมดที่บ้านแหลมมี

บ้านแหลม-1
บ้านแหลม-2
บ้านแหลม-3

โปรแกรมท่องเที่ยว

2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้า พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณศาลหลักเมือง รู้จักนครฯ มากกว่าที่เคย ถ่ายรูปเก๋ไก๋ที่กําแพงเมืองเก่า สักการะและยลความงาม ศาลหลักเมือง เดินทางไปยัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ช่วยป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตร เน้นฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับคืนสู่สมดุล และยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น เยี่ยมชมพระตำหนักภายในโครงการฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของโครงการฯ เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของโครงการฯ แวะถ่ายรูป ณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พระเอกของโครงการฯ
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย

เดินทางไปยัง ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ อำเภอท่าศาลา บ้านแหลมโฮมสเตย์ เข้าที่พักโฮมสเตย์ เก็บสัมภาระ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตของคนบ้านแหลมโดยมีไกด์ชุมชนนำเที่ยว

 • เรียนรู้วิธีการทำเครื่องแกงมุสลิมะฮ์ การทำกะปิ อาหารตากแห้ง
 • ชมการทอลาน
เที่ยวสวนมัลเบอร์รี่ชุมชน
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ปรุงจากอาหารทะเลสดๆ
พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
05.30 น.

พร้อมกันที่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือออกทะเลไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงยามเช้า พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น

 • รับประทานอาหารเช้าบนเรือ (กาแฟ ข้าวเหนียวสังขยา ปาท่องโก๋ ข้าวยำ)
 • ทดลองทำสปาโคลน โคลนธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิว ล้างสารพิษ

ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เรียนรู้ต่อยอดการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ
เดินทางกลับเข้าฝั่ง ชำระล้างร่างกาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมโดยชุมชน (Seafood) โดยเมนูขึ้นชื่อคือ ใบโกงกางทอด และข้าวมันโคลน
ช่วงบ่าย อำลาชุมชน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วม ทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยทีมงานจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ

ข้อแนะนำ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม ชุดพร้อมเลอะสำหรับกิจกรรมสปาโคลน
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 4 ท่าน

ท่านละ 5,800 บาท

ราคารวม

 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ /เย็น 1 มื้อ)
 • ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ (รถตู้)
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
บ้านแหลม-vc1
บ้านแหลม-vc3
บ้านแหลม-vc2
บ้านแหลม-vc4

ที่พัก

บ้านแหลม-ที่พัก1
บ้านแหลม-ที่พัก2
บ้านแหลม-ที่พัก4
บ้านแหลม-ที่พัก3
บ้านแหลม-ที่พัก5

อาหารในชุมชน

บ้านแหลม-อาหาร1
บ้านแหลม-อาหาร2
บ้านแหลม-อาหาร3
บ้านแหลม-อาหาร4

ติดต่อชุมชน
Local Alike โทร. 02-1159861

Hello Local

Leave a reply